Χώροι και Εξοπλισμός

  • Print

Δομές ΚΕΚ

Οι δομές του KEK ανέρχονται στα 394 τμ καθαρό εμβαδόν. Στεγάζεται στον δεύτερο όρόφους, και έχει τρείς (3) πιστοποιημένες αίθουσες διδασκαλίας, και μια (1) πιστοποιημένη αίθουσα πληροφορικής. Στο χώρο στεγάζονται: η γραμματεία του ΚΕΚ, τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας, το αναγνωστήριο – Βιβλιοθήκη, καθώς και η αίθουσα ΣΥΥ. Όλοι οι χώροι του κέντρου είναι προσπελάσιμοι από ΑΜΕΑ.
Δυναμικότητα αιθουσών: 75 άτομα
Δυναμικότητα αίθουσας πληροφορικής: 25 άτομα
Συνολική δυναμικότητα Κέντρου: 100 άτομα.